Logo Cultuur Historisch Mueum Oene

Op 29 april 2017 werd door de heer Cor van Baarle uit Elburg een lezing gehouden in het museum over de vroeg-middeleeuwse bewoners van de Veluwe en Oene.
Vanuit een historische benadering en een archeologische benadering nam hij ons mee in de tijd vanaf ca. 450 na Chr. tot de huidige tijd.
De tijd van de vroege-middeleeuwen was een moeilijke en chaotische tijd vanwege onderlinge strijd tussen de Saksen, de Friezen en de Franken. Daarnaast gingen vanuit het Bisdom Utrecht Ierse monniken richting het noorden. Het Christendom bracht eenheid.
Oene lag als een eiland ingeklemd tussen beken en moeras.
Archeologisch onderzoek in Oene-West (2012) toonde nederzettingssporen die dateren uit de 11e tot begin 12e eeuw.
De kerk zoals die in de vroege-middeleeuwen was bestond uit tufsteen. Dhr. Van Baarle schat in dat de kerk dateert uit omstreeks 1100 na Chr., mogelijk nog eerder. Ook ging hij in op archologische vondsten op de Veluwe, zoals bijvoorbeeld ijzerovens, en wat gevonden is bij historische wegen (bijvoorbeeld de Harderwijker-Heerweg).

Een uitgebreider verslag van deze lezing ligt in het museum.

Sitemap © 2015 - 2024 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.