Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
ISBN 9789053453216

Het Cultuur Historisch Museum Oene is op zoek naar het boek 'Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe. Dit boek is geschreven door Evert de Jonge en uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Matrijs ter gelegenheid van 1000 jaar waterschapsbeheer op de Veluwe. Dit jaar gaan wij als museum een expositie houden over waterbeheer in en rondom Oene en willen dit boek graag gebruiken voor achtergrondinformatie. Wie is in het bezit van dit boek en wil dit wel afstaan aan het museum? Reacties graag naar de voorzitter van het museum.