Het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, is van plan dit jaar van begin april tot eind oktober een expositie te houden over de Dorpskerk en het klooster Nazareth, dat ooit in Oene heeft gestaan. Het museum is daarom op zoek naar voorwerpen en informatie die betrekking hebben op de twee genoemde gebouwen. Hierbij valt te denken aan foto’s, documenten, kerkkleding, verhalen, gewoontes, stoven, bijbels, psalmboeken en andere voorwerpen of informatie aangaande de kerk en het klooster van Oene. Wie voorwerpen of informatie in bruikleen af wil staan voor deze expositie kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp-van Hell of bellen naar 06-1259 0724.

Cornelis Pronk (1691-1759) tekende in 1732 behalve de kerk te Oen (‘een dorp van 100 huizen’), ook ‘t Klooster tot Oen.