Op zaterdag 29 april a.s. zal er een lezing in het museum worden verzorgd door dhr. Cor van Baarle uit Elburg over de vroeg-middeleeuwse bewoners van de Veluwe en over de bewoning in Oene.
De lezing begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom.