Op 22 juni a.s. zal het 72 jaar geleden zijn, dat een Brits oorlogsvliegtuig neerstortte in het Oener Broek. Een monument aan het eind van de Bartjesstraat herinnert thans aan deze gebeurtenis. Graag willen wij u uitnodigen om een presentatie in ons museum over deze vliegtuigcrash bij te wonen op woensdag 22 juni a.s. om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur met koffie of thee).

Wij hebben Teunis Nooteboom bereid gevonden om ons mee te nemen in wat er die dag en de dagen daarna heeft plaatsgevonden aan de hand van een door Jan Kiesbrink gemaakte powerpointpresentatie. Zoals u bekend zal zijn, hebben beiden deze geschiedenis te boek gesteld in: ‘Angst en spanning rond Oene – de vliegtuigcrash op 22 juni 1944 en wat erna gebeurde’.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening door Dikkie Huiskamp
  • Het algemene verhaal over de crash en wat daarna heeft plaatsgevonden

Pauze

  • Hierna zal verder worden ingegaan op het levensverhaal van Bob Ingram, een van de bemanningsleden van de bommenwerper
  • Toelichting op de materialen over de crash en van Bob Ingram, die zich in het museum bevinden
  • Rondvraag en sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 22 juni. Iedereen is hartelijk welkom.