Het Cultureel Historisch Museum Oene is op zoek naar merklappen of (op school gemaakte) borduurwerken. Vanaf zaterdag 14 mei zullen deze dan gedurende 6 weken tentoongesteld worden in het Oener museum.

Heeft u een merklap of borduurwerk wat u in bruikleen wilt geven voor de tentoonstelling of aan het museum wilt schenken, neem dan contact op met de voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell.

 

Merklap uit 1925 gemaakt door mevr. G. Wijnbergen-Riphagen, Oene