Wie weet wie de personen op deze foto zijn?

Het museum heeft een foto aangeboden gekregen, maar het is niet duidelijk wie er op staan. De schenkster denkt dat deze personen het echtpaar Mulder van Zuivelfabriek ‘De Hoop’ zijn met hun (schoon)moeder. Maar er zijn ook mensen die daaraan twijfelen. Misschien betreft het familieleden van genoemd echtpaar.