Logo Cultuur Historisch Mueum Oene
In het IJsseldal heeft de zeer lange relatie tussen mens en natuur geleid tot het ontstaan van unieke huisdierrassen zoals het Welsumer hoen en het voorkomen van de zeldzame Gouden sprinkhaan
 
16 mei 2019 lezing over ‘Natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal’

Op donderdag 16 mei geeft Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, een lezing over natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal.

De IJssel is pas vanaf de eerste helft van de Middeleeuwen de rivier zoals we die nu kennen, tot ongeveer 1850 vol met riviereilanden, zandbanken en droogvallende oevers en diepe slijpgeulen. En bedijkt is die eerst aan de Overijsselse kant en pas 150 jaar later aan de Gelderse. Het hele Gelderse gebied was één groot bevloeiingsgebied dat in ons land haar weerga niet kende. De spreker zal u meenemen door de geschiedenis van de Gelderse kant van het IJsseldal wat betreft landschap en natuur. U krijgt zicht op wat er zoal verdween (heel veel), bleef en er bij lijkt te komen: daaronder zijn er toevalligheden, maar er lijken ook veel ‘blijvers’ onder te zitten. Heeft dat te maken met ons handelsverkeer en reislust of is het veranderende klimaat hieraan ook debet?

Zijn onze rivieren afvoergeul voor extremen hoogwaters of gaan we toch ’s zomers extreme laagwaters meemaken. Krijgen we echt de forse buien die onze straten gaan blank zetten en zit Oene wel hoog en droog genoeg. Heeft u ook zulke vragen of wellicht heel goede suggesties, dan moet u zeker komen.

De lezing wordt gehouden in het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene.
De inloop is vanaf 19.00 uur en de lezing begint om 19.30 uur.
U wordt allen van harte uitgenodigd om de lezing bij te wonen.
Koffie en thee met iets lekkers staan klaar en er is voldoende parkeergelegenheid.
De toegang is vrij, echter een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.
 
Sitemap © 2015 - 2024 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.