logo Prins Bernard Cultuurfonds

Onlangs ontvingen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging voor een bijdrage van € 1.000,- uit het Oene Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor het ontwikkelen van een audiotour. We zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk.