Monumentale sluis met valschut aan de Vloeddijk en is in 1989 in oorspronkelijke staat gerestaureerd

Expositie en lezingen over 'Natte voeten, droge voeten', waterbeheer in en om Oene.

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke ril in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

De expositie wordt geopend op 6 april, gevolgd door een lezing over 'Waterbeheer in en om Oene'door historicus Evert de Jonge.

De tweede lezing is op 16 mei over 'Natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal' door Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog.