Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds uit het Oene Fonds voor een Audiotour

Onlangs ontvingen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging voor een bijdrage van € 1.000,- uit het Oene Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor het ontwikkelen van een audiotour. We zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk.


 

"De korenmolen Werklust (vroeger Enkmölle) in Oene is een waardevolle jeugdherinnering voor mij. Als jong meisje fietste ik jarenlang dagelijks onder de klapperende wieken door naar school.

Mijn vader heeft ook vele jaren als molenaarsknecht gewerkt bij de gebroeders Witteveen. De molen wordt ook nu nog draaiende gehouden door vrijwilligers.

Verder wil ik nog even noemen de Muziekkoepel van Oene. Deze ligt wat verscholen in het dorp, maar het heeft iets nostalgisch wanneer er een concert klinkt van Muziekvereniging Vriendschap. Je kunt er ook lekker even zitten na een fietstochtje.

Ook al is er veel verdwenen in de dorpskern, er zijn nog veel mooie plekjes op het platteland."

Ingestuurd door An Draaijer

Ingestuurd door Jo Jonas-Dalhuisen

Ingestuurd door Anneke Buitenkamp

Ingestuurd door Anneke Buitenkamp

Ingestuurd door Dikkie Huiskamp

Ingestuurd door Dikkie Huiskamp

Ingestuurd door Dikkie Huiskamp

Ingestuurd door Dikkie Huiskamp

Ingestuurd door Heidi Linck

Ingestuurd door Heidi Linck

Ingestuurd door Hennie van de Vrugt

Ingestuurd door Hennie van de Vrugt

Ingestuurd door Hennie van de Vrugt

Ingestuurd door Hennie van de Vrugt

Ingestuurd door Ina Dijkhof

Ingestuurd door Ina Dijkhof

Ingestuurd door Ina Dijkhof

Ingestuurd door Jan Kiesbrink

Ingestuurd door Peter Hermens

Ingestuurd door Ria Koert

Ingestuurd door Reina Wijnbergen

U bent weer welkom in het Cultuur Historisch Museum Oene

Het Cultureel Historisch Museum Oene gaat 4 juli 2020 weer open voor bezoekers.

Het museum zal voorlopig vanaf 4 juli a.s. alleen op de zaterdagen geopend zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk houden we ons allemaal aan de RIVM-maatregelen. Heeft u gezondheidsklachten stel het bezoek dan even uit.

Aanmelden vooraf is niet meer noodzakelijk.

De thema’s van dit jaar zijn: Bombardement op Oene op 22 maart 1945, voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog en Oene klompendorp. Het is een zeer gevarieerde tentoonstelling geworden met veel nieuwe wetenswaardigheden. Echt de moeite waard om eens een bezoekje aan ons museum te komen brengen.

De entree is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt erg gewaardeerd.

Wij hopen u in de loop van dit jaar te mogen begroeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bovengenoemd telefoonnummer.

 

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in het najaar van 2019 bericht ontvangen, dat een bijdrage van maximaal € 535,- is toegezegd voor de aanschaf van een touchscreen. Deze bijdrage is ondersteund door het Oene Fonds.

Wij zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk.