Verslag Karavaansessie Oene.jpg

Klik op de afbeelding om het verslag te downloaden (14Mb).

Het museum ontving een mail...

Beste Dikkie,

 

Vorig jaar hebben wij met elkaar samengewerkt in het kader van de IJsselkaravaan, waarbij we een online expositie voor en door inwoners van Oene maakten.

In het document dat ik je nu stuur, staan alle inzendingen bij elkaar plus onze eigen observaties als verkenners van buitenaf. We stellen dit graag beschikbaar aan het museum en aan iedereen in en om Oene die zich betrokken voelt bij het landschap.

Vanzelfsprekend vinden wij het leuk om jullie eventuele reacties te horen!

Hartelijke dank voor de samenwerking en veel succes met de komende exposities in het museum!

 

Hartelijke groet,

 

Heidi Linck,
verkenner voor de IJsselkaravaan.

 

Knipmuts voor de reparatie

Voor de reparatie

Knipmuts na de reparatie

Na de reparatie

Een mutsenherstelster heeft deze knipmuts fraai hersteld.
Deze muts, ook wel cornetmuts genoemd, komt uit de familie van Mevr. Dalhuisen-van der Snel uit Oene.
De muts heet knipmuts omdat men door middel van knijpertjes de voorstrook in fijne plooitjes kneep.

U ziet een foto voor de reparatie en een foto erna.

feest bij de kerk

Onderduikersspel

Opening museum m.i.v. 12 juni a.s.

Nu de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld zijn, mogen de musea ook weer open.

Het Cultuur Historisch Museum Oene is met ingang van zaterdag 12 juni weer te bezoeken, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Voor een bezoek kunt u vooraf een tijdslot reserveren via 06-12590724 (Dikkie Huiskamp).

Omdat het museum vorig jaar slechts beperkt geopend is geweest, zullen wij de exposities van 2020 herhalen, nl.:

  • Oene in oorlogstijd met aandacht voor de vliegtuigcrash van juni 1944, het bombardement van maart 1945, de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding (75 + 1 jaar vrijheid).
  • Oene klompenmakersdorp.
  • Zuivelfabriek ‘De Hoop’.

In de achterliggende periode hebben wij niet stilgezeten. Er is o.a. een audiotour ontwikkeld, zodat u vanuit uw stoel thuis toch het museum kunt bezoeken. Zie bovenstaand menu: audiotours
De audiotour is in het museum ook te volgen via uw mobiele telefoon (met internet) en op het touchscreen in het museum.

We hopen u (weer) te mogen ontmoeten in het museum, Houtweg 40 te Oene.

De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 13 – 17 uur, zaterdag 10 – 16 uur.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van het Cultuur Historisch Museum Oene.

 

Opening audiotour

Ria Koert opent de audiotour

Opnemen geluidsbestanden

 

Opnemen geluidsbestanden

Dikkie Huiskamp en Wim Junte bij Dirk Anton Dalhuisen voor het opnemen van de geluidsbestanden

PERSBERICHT

Als u niet naar het museum kunt, komt het museum wel naar u!

Ook de deuren van het Cultureel Historisch Museum Oene zijn nog steeds gesloten door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Achter de schermen zijn we echter wel heel actief bezig geweest om u toch te kunnen laten zien welke exposities in het museum eigenlijk momenteel tentoongesteld zouden worden. In samenwerking met diverse personen is daarom een audiotour gemaakt. Dit is een tour die u digitaal meeneemt op uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon naar verschillende items uit de exposities.

U gaat naar de website van het museum: www.museumoene.nl/audiotours dan kunt u een keuze maken uit 6 audiotours, waarna u doorgeleid wordt naar de website van izi.TRAVEL. Druk op de knop ‘Speel audiotour af’ en u kunt luisteren, meelezen en foto’s kijken.
Op woensdag 19 mei 2021 is door bestuurslid en gastvrouw Ria Koert de audiotour geopend. Als het museum weer opengaat, dan wil zij u ter plaatse graag verder informeren om met uw mobiele telefoon ook in het museum de audiotour te kunnen bekijken en beluisteren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het museum een toezegging gedaan voor een bijdrage uit het Oene Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor het ontwikkelen van de audiotour.

Medewerking aan de totstandkoming van deze audiotour is verleend door Dikkie Huiskamp, Ria Koert, Gerhard Wijnbergen, Wim Junte, Dirk Anton Dalhuisen, Reina Wijnbergen en verschillende Oenenaren die materiaal ter beschikking hebben gesteld.

 

 

Filmpje naar YouTube

Waterbeheer in en rondom Oene

De expositie in 2019 heette “Natte voeten, droge voeten”. Er werd weergegeven hoe Oene van een moerassig gebied een droog gebied werd. Door het graven van weteringen, beken en sloten werd Oene droog. De weteringen in Oene zijn rond 1450 – 1500 gegraven. Tot 2019 was niet met bordjes aangegeven hoe de weteringen heten.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft op verzoek van het Cultuur Historisch Museum Oene bordjes geplaatst bij alle weteringen in Oene. Zo weet je tenminste over welke wetering je begeeft.

 

Foto’s van de bevrijding van Oene

Een zeer unieke vondst van foto’s van de bevrijding van Oene.
In maart 2020 kwamen er foto’s boven water van de bevrijding van Oene. Dit is wel een zeer unieke vondst! Tijdens het opruimen van het huis van de familie Piet Berkhoff in Oene kwamen oude fotoalbums voor de dag. In één van die albums zaten foto’s van de bevrijding van Oene op 17 april 1945. Tot die tijd was er geen beeldmateriaal bekend van die gebeurtenis.
Deze foto’s zijn genomen door Henny Zonnenberg uit Oene, de latere echtgenote van Oenenaar Piet Berkhoff.

ondergrondse

 

feest bij de kerk

De bevrijding van Oene op 17 april 1945 werd massaal gevierd. De torenklok van Oene begon te luiden. Er werd een rondje om de kerk gelopen met de muziek voorop.
Bakker Aalberts uit Oene citeerde: ”lk kreeg een telefoontje van de ondergrondse of ik de muzikanten van de muziekvereniging "Vriendschap" wou optrommelen. Twaalf kreeg ik er bij elkaar. Daar bij de kerk in het centrum van Oene werd bij herhaling het Wilhelmus gespeeld en meegezongen door een enthousiaste menigte Oenenaren. Maar bij alle vreugde die er alom was, waren ook veel Oenenaren in rouw gedompeld". Oene was op 22 maart 1945 gebombardeerd waarbij vijftien personen het leven hebben gelaten.

 

Fam. Berkhoff met de Nederlandse vlag!

Op een foto van 19 april 1945 staan Henny Zonnenberg en Piet Berkhoff voor de Nederlandse vlag.
Het was verboden om in de Tweede Wereldoorlog deze vlag in je bezit te hebben. Blijkbaar had de familie Berkhoff toch nog ergens een vlag goed verstopt gehad. De foto’s en het fototoestel waarmee de foto’s zijn gemaakt door Henny Zonnenberg uit Oene, zijn door de familie Berkhoff geschonken aan het Cultuur Historisch Museum Oene, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn.

Het was de bedoeling om deze foto’s op 11 april 2020 door wethouder Aalbers te laten onthullen, maar door coronamaatregelen ging dit niet door.
Wij hadden de foto’s ook graag vanaf zaterdag 10 april 2021 in het museum willen laten zien, maar ook dat moest afgelast worden.

Het bestuur van het Cultureel Historisch Museum Oene is de mening toegedaan dat de foto’s niet langer geheim gehouden moesten worden. Daarvoor zijn ze te uniek!

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in het najaar van 2019 bericht ontvangen, dat een bijdrage van maximaal € 535,- is toegezegd voor de aanschaf van een touchscreen. Deze bijdrage is ondersteund door het Oene Fonds.

Wij zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk.