TransportfietsTransportfiets

Door de familie Bronsink werd deze transportfiets van Derk Bronsink van de Rozenkampweg 11 te Epe geschonken aan het Cultuur Historisch Museum Oene. Derk Bronsink vervoerde van alles met deze fiets, zoals bossen stro, melkbussen, eieren en koeienkoeken. Tot op hoge leeftijd fietste hij nog met deze Gazelle. Het is al wel een oudje, want hij erfde dit vervoermiddel van zijn vader.

Wij zijn de familie Bronsink zeer erkentelijk dat zij deze fiets aan ons museum hebben gegeven.