TransportfietsTransportfiets

Door de familie Bronsink werd deze transportfiets van Derk Bronsink van de Rozenkampweg 11 te Epe geschonken aan het Cultuur Historisch Museum Oene. Derk Bronsink vervoerde van alles met deze fiets, zoals bossen stro, melkbussen, eieren en koeienkoeken. Tot op hoge leeftijd fietste hij nog met deze Gazelle. Het is al wel een oudje, want hij erfde dit vervoermiddel van zijn vader.

Wij zijn de familie Bronsink zeer erkentelijk dat zij deze fiets aan ons museum hebben gegeven.

Transportfiets

Deze houten wandelwagen dateert van rond 1915. Er kunnen twee kinderen in zitten met de ruggen naar elkaar toe. Het is gebruikt door de familie Riphagen van de "Trappenberg". Dit vervoermiddel is aangeboden aan het Cultureel Historisch Museum Oene door Joke Dalhuisen-Riphagen. Haar vader, Gerhard Riphagen (1920) en haar tante, Gerritje Wijnbergen-Riphagen (1914), hebben in deze mooie wandelwagen gezeten.

Wij zijn Joke dankbaar voor het afstaan van dit voorwerp aan het museum.