Detail 'het Dorp Oene Dit is een detail van 'het Dorp Oene', geschilderd in 1854. De eerste (openbare) school werd in 1821 gebouwd, de tweede in 1838. Vermoedelijk is op het schilderij de laatste opgenomen. Bron: petervisser-schilder.nl

Op zaterdag 19 maart 2022 werd door wethouder Visser de tentoonstelling On(der)wijs goed in Oene geopend. De tentoonstelling laat 280 jaar onderwijs in Oene zien.

In 1741 werd Jannes van Loo als schoolmeester voor Oene benoemd. Hij was tevens koster en doodgraver.

Tot 1914 was er één school in Oene. Dit was een openbare school met christelijke inslag. In dat jaar werd de Christelijke school geopend. Veel kinderen van de openbare school gingen vanaf toen naar de christelijke school.

De beide scholen hebben meegewerkt aan deze expositie. Kom gerust een kijkje nemen in het museum en ga weer terug naar uw jeugd. Er is veel herkenning van vroegere jaren.

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

De zuivelfabriek 'De Hoop' in Oene, opgericht in 1895, heeft in 1976 haar deuren gesloten. Veel voorwerpen die gebruikt zijn bij de bereiding van zuivelproducten, zijn bewaard gebleven dankzij de fam. Koning (H. J. Koning was de laatste directeur) en deze familie heeft uiteindelijk deze historische voorwerpen geschonken aan de vereniging Oener Belang. Na een tentoonstelling in het Kulturhus te Oene in 2015 stonden de voorwerpen op de zolder van het Kulturhus. Het bestuur van Oener Belang heeft gemeend deze artikelen in bruikleen te geven aan het Cultuur Historisch Museum in Oene, zodat ze zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Deze attributen zullen permanent in het museum blijven staan.

Het bestuur van het museum is het bestuur van Oener Belang hiervoor zeer erkentelijk.

Mocht u nog voorwerpen, documenten, foto's, films, e.d. hebben die betrekking hebben op 'De Hoop' en deze af willen staan aan het museum, dan zijn deze van harte welkom. Zo kunnen wij steeds meer een beeld geven van de wijze waarop het er aan toe ging in 'de fabriek' en met haar medewerkers.