Distributiebonnen

Dit jaar besteden we veel aandacht aan het bombardement op 22 maart 1945, waarbij 15 doden en vele gewonden vielen.

Verder is te zien, hoe Oene de oorlog is doorgekomen, met name wat betreft de voedselvoorziening.

De heer Kees Tukker geeft een lezing over de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog, aan de hand van het boek “De voedselcommissaris”. Dit boek gaat over de Gelderse voedselcommissaris die als Regeringscommissaris voor Pluimveehouderij en Visserij met enkele andere hoge ambtenaren in de dertiger jaren deze voedselvoorziening voorbereidde. Deze voedselcommissaris was zijn oom Jan Groen Tukker. Hij speelde een gevaarlijk dubbelspel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het belooft een interessante lezing te worden.

De lezing vindt plaats op zaterdag 10 april 2021 om 10.00 uur, met inloop vanaf 9.30 uur. VERVALT i.v.m. coronamaatregelen!

De toegang tot exposities en lezing is gratis, wel staat er een giftenbus om het museum te ondersteunen.

leesplankje

Hoe lang er al in Oene onderwijs gegeven wordt, is niet helemaal duidelijk, maar zeker vanaf 1776. Wellicht al vanaf 1741. De expositie zal een globaal beeld geven van het ontstaan van het onderwijs in Oene tot heden.
Een groot verschil met de school van nu is dat er destijds vijftig of zestig leerlingen in de klas zaten die allemaal hetzelfde moesten uitvoeren, of ze nu goed konden leren of niet. Er werd niet naar het niveau van het kind gekeken. Een dyslexieprotocol was er nog niet en plusklassen voor slimme kinderen ook niet. Om nog maar te zwijgen van het digitale schoolbord waarmee je het internet in de klas kunt halen, en het aanspreken van de juf of de meester met de voornaam.

Na de opening van de expositie zal dhr. Gerard Leijsen een lezing geven over de geschiedenis van het onderwijs in het algemeen in Nederland. Oud-leraar en -schooldirecteur Gerard Leijsen neemt je mee op reis naar vroeger. “Even in gedachten weer in de schoolbanken zitten", aldus Leijsen, die veertig jaar voor de klas stond, eerst in Bunschoten-Spakenburg en later in Maasland. Hij behandelt vele aspecten van het onderwijs: van de nationale onderwijswet van 1801, de schoolstrijd, tot het schrijven met een griffel en een lei.

De opening van de expostie en de lezing zijn op zaterdag 15 mei 2021 om 10.00 uur, met inloop vanaf 9.30 uur. VERVALT i.v.m. coronamaatregelen!

De toegang tot exposities en lezing is gratis, wel staat er een giftenbus om het museum te ondersteunen.

Klompen

Dat Oene een klompenmakersdorp was in de vorige eeuw, wordt ook uitvoerig belicht. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog telde Oene tientallen klompenmakers, die hun vak uitoefenden in schuur of kookhuis als bijverdienste in met name de rustige wintermaanden. Het benodigde hout werd verkregen van de vele populierenbomen in de omgeving.

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

De zuivelfabriek 'De Hoop' in Oene, opgericht in 1895, heeft in 1976 haar deuren gesloten. Veel voorwerpen die gebruikt zijn bij de bereiding van zuivelproducten, zijn bewaard gebleven dankzij de fam. Koning (H. J. Koning was de laatste directeur) en deze familie heeft uiteindelijk deze historische voorwerpen geschonken aan de vereniging Oener Belang. Na een tentoonstelling in het Kulturhus te Oene in 2015 stonden de voorwerpen op de zolder van het Kulturhus. Het bestuur van Oener Belang heeft gemeend deze artikelen in bruikleen te geven aan het Cultuur Historisch Museum in Oene, zodat ze zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Deze attributen zullen permanent in het museum blijven staan.

Het bestuur van het museum is het bestuur van Oener Belang hiervoor zeer erkentelijk.

Mocht u nog voorwerpen, documenten, foto's, films, e.d. hebben die betrekking hebben op 'De Hoop' en deze af willen staan aan het museum, dan zijn deze van harte welkom. Zo kunnen wij steeds meer een beeld geven van de wijze waarop het er aan toe ging in 'de fabriek' en met haar medewerkers.