Logo Cultuur Historisch Mueum Oene
Henk ter Beek als laborant bij ‘De Hoop’

Dhr. Henk ter Beek als laborant bij ‘De Hoop’

In 1895 werd in Oene de ‘Botterfabriek’ opgericht in de boerderij van E.J. van der Vlekkert, Eperweg 14, Oene, het ‘Spekslagershuis’. In 1896 werd er een nieuwe grotere fabriek gebouwd aan de Keizerstraat te Oene, omdat er steeds meer boeren hun melk wel aan de fabriek wilden leveren.
De hygiëne van de verwerking van de melk liet in de beginjaren te wensen over. Er werden diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van de aangevoerde melk te verbeteren. Melkmonsternemers kwamen bij de boer aan huis om monsters te nemen die in de fabriek werden gecontroleerd op kwaliteit.
Ook werd onderzocht hoe verontreinigd de aangeleverde melk was en of de melk niet ‘zuur’ geworden was.
Tevens werden er maatregelen in de fabriek zelf genomen om de hygiëne te verhogen. De vloer werd bijvoorbeeld voortaan met soda en warm water schoongemaakt.
Er zijn diverse controlevoorwerpen te bekijken.

Sitemap © 2015 - 2024 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.