Onderstaand brengen wij verslag uit over het jaar 2017.

Exposities en activiteiten

Het jaar 2017 is voor het museum goed verlopen. Er werden een aantal exposities en activiteiten georganiseerd naast de permanente expositie, waarop we met voldoening kunnen terugkijken:
  • Op 4 maart werd een expositie bodemvondsten geopend met o.a. de collectie van Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin.
  • Cor van Baarle verzorgde op 29 april eem boeiende lezing over de ontwikkeling van de bodem in Oene. Voor zijn presentatie bestond veel belangstelling.
  • Op 13 mei stonden we met een kraam op de open dag van de aardbeientuin van de fam. Bronsink, waar we droge worst van Ter Weele verkochten.
  • ‘Broken Wings’ hield op 29 juni een lezing in het museum over het in 1944 in het Oenerbroek neergestorte vliegtuig, dit jaar voor de leerlingen van groep 7 en 8 van ‘De Bongerd’. Vervolgens vond samen met groep 7 en 8 van de ‘School met de Bijbel’ een korte plechtigheid plaats bij het monument aan de Bartjesstraat.
  • Op 1 juli verzorgde de Stichting IJsselhoeven een interessante lezing over de bouw en inrichting van IJsselhoeven.
  • Aan ‘Op pad in Oene’ (25 juli en 1 augustus) werd door het museum deelgenomen. Ter versterking van de kas werd droge worst van Ter Weele verkocht. Ook werd een rommelmarktje gehouden.
  • Op 9 september was het Nationale Open Monumentendag met als thema: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dit is door ons vertaald naar een expositie over de MKZ-crisis van 2001. Oud-burgemeester Leo Eland, oud-dierenarts Arie Plaisier, boerin Frederiek van ‘t Einde en oud-basisschoolleerling Mariëlle van Hell deelden hun ervaringen in die moeilijke periode.
  • Op 14 oktober werd in het Kulturhus een hobby- en huishoudbeurs gehouden. Het museum liet zien, hoe vroeger de was gedaan werd.
  • We waren 19 oktober op het Koefeest aanwezig met een kraam. Er werden voorwerpen getoond die aan het museum werden aangeboden, terwijl ook nu weer de bekende droge worst verkocht werd.
  • Op de Kerstmarkt van 15 december was een kraam van ons aanwezig, waar erwtensoep, eveneens van Ter Weele, verkocht werd.Subidies en donateurs

In 2017 werden o.a. een digitale fotolijst en een projectiescherm aangeschaft uit eerdere subsidies van ‘Epe voor Epe’ en Rabofonds Noord Veluwe.
Van het Rabofonds ontvingen we in 2017 een bijdrage van € 1.000,-. Deze wordt in 2018 besteed aan o.a. een laptop en een tweeede digitale fotolijst.
Van de Gemeente Epe is voor 2017 € 1.110,- ontvangen en van d’Olde Banke € 200,-.
Eind 2016 waren er 62 donateurs en eind 2017 68. We zijn de subsidiegevers en de donateurs dankbaar voor hun onmisbare steun.


Collectie

Alle ontvangen voorwerpen, foto’s enz.  (ruim 1750) zijn geregistreerd in Adlib. De collectie groeit nog steeds. In 2017 ontvingen we o.a. van Ampt Epe de sollicitatiebrief van Harm Mulder op de functie van van directeur van de zuivelfabriek, alsmede foto’s en andere correspondentie.
Om stookkosten te besparen is het musem in de wintermaanden gesloten en wordt een deel van de collectie tijdelijk elders opgeslagen.


Huisvesting

Het museum was ook in 2017 gevestigd in de door Ria Koert van Atelier ‘De Witte Pimpernel’ beschikbaar gestelde expositieruimte.
In 2017 werd ons door Vrienden van Vriendschap’ het voormalige Groene Kruisgebouw te huur aangeboden. Wij hebben dit moeten afslaan door het ontbreken van voldoende financiële middelen hiervoor.


Vrijwilligers

Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op onze circa 10 vrijwilligers, die assisteren bij opbouw en afbreken van exposities en fungeren als gastheer/-vrouw. We zijn blij met dit aantal, maar meeer vrijwilligers zijn welkom.

Communicatie

Voor het contact met de donateurs is in 2017 tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven. Hiermee kunnen we met de donateurs en andere belangstellenden op de hoogte houden van o.a. nieuwe exposities en lezingen.
Op de website www.museumoene.nl staat veel informatie over het museum.
Met de  musea in Epe en Vaassen onderhouden we goede contacten, ook via het ErfgoedPlatform van de Gemeente Epe.
Flyers werden gedrukt en o.a. via de VVV verspreid.


Toekomstplannen en financiën

Voor de toekomstplannen verwijzen we naar het Beleidsplan op hoofdlijnen, opgenomen op de website onder ANBI. Ook de is financiële verantwoording over 2017 daar te vinden.

 

 

Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
ISBN 9789053453216

Het Cultuur Historisch Museum Oene is op zoek naar het boek 'Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe. Dit boek is geschreven door Evert de Jonge en uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Matrijs ter gelegenheid van 1000 jaar waterschapsbeheer op de Veluwe. Dit jaar gaan wij als museum een expositie houden over waterbeheer in en rondom Oene en willen dit boek graag gebruiken voor achtergrondinformatie. Wie is in het bezit van dit boek en wil dit wel afstaan aan het museum? Reacties graag naar de voorzitter van het museum.

7 april 2018, 10.00 uur

Lezing over 'Klooster en de zetelhof te Oene' door de heer Evert de Jonge.

 

7 mei 2018,  19.45 uur

Lezing over 'ds. J.T. Doornenbal' door de heer Lulof Dalhuisen.

 

12 mei 2018

Het Cultuur Historisch Museum Oene staat met een kraam op de opendag van de Aarbeientuin van Gerrit & Trijnie Bronsink, Rozenkampweg 18 te Oene, om het museum te promoten.

 

2 juni 2018

Lezing over het werk van Peter Visser. Tevens expositie van schilderijen van Peter Visser.

 

8 september 2018

Open monumentdag. Thema: Europa.

 

29 september 2018, 10.00 uur

Lezing over de zuivelindustrie (Oene e.o.) door de heer J.M.G. Lankveld,  o.a. oud-directeur van Campina en emeritus-hoogleraar te Wageningen, in het museum een lezing geven over de ontwikkelingen in de zuivelindustrie: landelijk, provinciaal en toegespitst op Oene en omgeving.

 

 

Beschikbaar gesteld door
H.G. ter Beek

In het Cultuur Historisch Museum Oene, start op zaterdag 7april 2018 het nieuwe seizoen. Die dag zal om10:00 uur de nieuwe expositie over 'Kerk en Klooster van Oene' worden geopend door Jan Kiesbrink uit Oene. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan deze tentoonstelling.
Inloop is vanaf 9.30 uur en u wordt ontvangen met koffie / thee met iets lekkers erbij.
Dhr. Evert de Jonge uit Emst zal na de opening een lezing verzorgen over het 'Klooster Nazareth' en de zetelhof in Oene.
Hij zal ons meenemen in de rijke geschiedenis van het klooster en ook die van het kapittel van St. Marie te Utrecht.
Daarnaast zijn er de vaste thema’s als 'Oene in de Tweede Wereldoorlog' en 'Zuivel De Hoop' te zien, waar elk jaar een ander onderdeel van wordt uitgelicht.
Ook nieuw verworven voorwerpen zijn er te bewonderen.
Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje te komen nemen in het Cultuur Historisch Museum te Oene.
U bent van harte welkom.

Toegang tot het museum is gratis.

Bent u 7 april a.s. ’s morgens niet in de gelegenheid om te komen, dan bent u die middag tot 16.00 uur ook van harte welkom. Daarna is deze expositie nog te zien tot eind oktober 2018.


Zie voor openingstijden onze website: www.museumoene.nl

 

Het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, is van plan dit jaar van begin april tot eind oktober een expositie te houden over de Dorpskerk en het klooster Nazareth, dat ooit in Oene heeft gestaan. Het museum is daarom op zoek naar voorwerpen en informatie die betrekking hebben op de twee genoemde gebouwen. Hierbij valt te denken aan foto’s, documenten, kerkkleding, verhalen, gewoontes, stoven, bijbels, psalmboeken en andere voorwerpen of informatie aangaande de kerk en het klooster van Oene. Wie voorwerpen of informatie in bruikleen af wil staan voor deze expositie kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp-van Hell of bellen naar 06-1259 0724.

Cornelis Pronk (1691-1759) tekende in 1732 behalve de kerk te Oen (‘een dorp van 100 huizen’), ook ‘t Klooster tot Oen.