Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
ISBN 9789053453216

Het Cultuur Historisch Museum Oene is op zoek naar het boek 'Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe. Dit boek is geschreven door Evert de Jonge en uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Matrijs ter gelegenheid van 1000 jaar waterschapsbeheer op de Veluwe. Dit jaar gaan wij als museum een expositie houden over waterbeheer in en rondom Oene en willen dit boek graag gebruiken voor achtergrondinformatie. Wie is in het bezit van dit boek en wil dit wel afstaan aan het museum? Reacties graag naar de voorzitter van het museum.

Beschikbaar gesteld door
H.G. ter Beek

In het Cultuur Historisch Museum Oene, start op zaterdag 7april 2018 het nieuwe seizoen. Die dag zal om10:00 uur de nieuwe expositie over 'Kerk en Klooster van Oene' worden geopend door Jan Kiesbrink uit Oene. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan deze tentoonstelling.
Inloop is vanaf 9.30 uur en u wordt ontvangen met koffie / thee met iets lekkers erbij.
Dhr. Evert de Jonge uit Emst zal na de opening een lezing verzorgen over het 'Klooster Nazareth' en de zetelhof in Oene.
Hij zal ons meenemen in de rijke geschiedenis van het klooster en ook die van het kapittel van St. Marie te Utrecht.
Daarnaast zijn er de vaste thema’s als 'Oene in de Tweede Wereldoorlog' en 'Zuivel De Hoop' te zien, waar elk jaar een ander onderdeel van wordt uitgelicht.
Ook nieuw verworven voorwerpen zijn er te bewonderen.
Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje te komen nemen in het Cultuur Historisch Museum te Oene.
U bent van harte welkom.

Toegang tot het museum is gratis.

Bent u 7 april a.s. ’s morgens niet in de gelegenheid om te komen, dan bent u die middag tot 16.00 uur ook van harte welkom. Daarna is deze expositie nog te zien tot eind oktober 2018.


Zie voor openingstijden onze website: www.museumoene.nl

 

Het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, is van plan dit jaar van begin april tot eind oktober een expositie te houden over de Dorpskerk en het klooster Nazareth, dat ooit in Oene heeft gestaan. Het museum is daarom op zoek naar voorwerpen en informatie die betrekking hebben op de twee genoemde gebouwen. Hierbij valt te denken aan foto’s, documenten, kerkkleding, verhalen, gewoontes, stoven, bijbels, psalmboeken en andere voorwerpen of informatie aangaande de kerk en het klooster van Oene. Wie voorwerpen of informatie in bruikleen af wil staan voor deze expositie kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp-van Hell of bellen naar 06-1259 0724.

Cornelis Pronk (1691-1759) tekende in 1732 behalve de kerk te Oen (‘een dorp van 100 huizen’), ook ‘t Klooster tot Oen.