22 juni 2019, Lezing over de 'Vliegtuigcrash Oenerbroek'

Judith Regterschot van de Stichting Broken Wings geeft op zaterdag 22 juni 2019 in het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, een lezing over de vliegtuigcrash van een Lancaster in het Oenerbroek op 22 juni 1944.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat dit vliegtuig crashte in het Oenerbroek.
De bemanning had in Duitsland een industriegebied gebombardeerd en op de terugweg werden zij eerst aangeschoten door de FLAK (aanval vanaf de grond) en later werden ze in de lucht beschoten door een Duitse Heinkel. Boven Oene, Welsum en Nijbroek begon het vliegtuig hoogte te verliezen en cirkels te draaien om daarna neer te storten in het Oenerbroek.

Lees meer...

 
...

Op zaterdag 1 juli 2017, van 10.00 tot 12.00 uur, wordt in het Cultuur Historisch Museum Oene door de Stichting IJsselhoeven een lezing gegeven over de onderwerpen waar deze stichting zich zoal mee bezig houdt.

De Stichting IJsselhoeven is eind 2003 opgericht door een groep bewoners in de IJsselvallei, die het verdwijnen van de karakteristieke IJsselhoeven aan het hart gaat. Oorspronkelijk behoorden de gemeenten Hattem, Olst-Wijhe, Heerde, Epe, Voorst en Deventer tot het werkgebied van de stichting. Sinds eind 2012 is de Stichting IJsselhoeven ook actief in het zuidelijk deel van de IJsselvallei van Zutphen tot Westervoort.

De stichting zet zich in voor 'behoud door ontwikkeling' van de hoeven en de erven.

IJsselhoeven zijn de karakteristieke T-boerderijen en erven in de IJsselvallei. De stichting voert projecten uit die tot doel hebben om zowel boerderij als erf te behouden voor de toekomst. Ook gaat het om cultuurhistorie, agrarisch erfgoed, de verhalen en gebruiken in de IJsselvallei. Daarnaast wordt de film: Over de rivier ernaast en verder… vertoond.

U bent allen van harte welkom in het Cultuur Historisch Museum Oene, gevestigd in een bijgebouw achter de IJsselhoeve Houtweg 40 te Oene, om deze lezing bij te wonen. 
De toegang is gratis. Vanaf 9.45 uur wordt u ontvangen met koffie of thee.

Tevens kunt u de expositie bodemvondsten en vele andere interessante voorwerpen en verhalen in het museum bewonderen.

Op zaterdag 1 juli a.s. zal er een lezing zijn over ‘IJsselhoeven’, verzorgd door Stichting IJsselhoeven.
De lezing begint om 10.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom.
Houdt u deze datum vrij in uw agenda!
 
 

Op 29 april 2017 werd door de heer Cor van Baarle uit Elburg een lezing gehouden in het museum over de vroeg-middeleeuwse bewoners van de Veluwe en Oene.
Vanuit een historische benadering en een archeologische benadering nam hij ons mee in de tijd vanaf ca. 450 na Chr. tot de huidige tijd.
De tijd van de vroege-middeleeuwen was een moeilijke en chaotische tijd vanwege onderlinge strijd tussen de Saksen, de Friezen en de Franken. Daarnaast gingen vanuit het Bisdom Utrecht Ierse monniken richting het noorden. Het Christendom bracht eenheid.
Oene lag als een eiland ingeklemd tussen beken en moeras.
Archeologisch onderzoek in Oene-West (2012) toonde nederzettingssporen die dateren uit de 11e tot begin 12e eeuw.
De kerk zoals die in de vroege-middeleeuwen was bestond uit tufsteen. Dhr. Van Baarle schat in dat de kerk dateert uit omstreeks 1100 na Chr., mogelijk nog eerder. Ook ging hij in op archologische vondsten op de Veluwe, zoals bijvoorbeeld ijzerovens, en wat gevonden is bij historische wegen (bijvoorbeeld de Harderwijker-Heerweg).

Een uitgebreider verslag van deze lezing ligt in het museum.

Onze voorzitter, Dikkie Huiskamp-van Hell, is de vrijwilligster van de maand in de gemeente Epe. Deze verkiezing heeft ze te danken aan verschillende vrijwilligersactiviteiten in de laatste dertig jaar (!), onder andere voor het museum. Ze is initiatiefneemster geweest voor de oprichting van het museum en nu, als voorzitter en beheerder van de collectie, één van de stuwende krachten achter het museum.

In weekblad Veluweland van 3 mei 2017 is hieraan op gepaste wijze aandacht geschonken. 

Haar medebestuursleden feliciteren haar met deze verkiezing van de maand!

Op 26 april 2017 ontving Jan Kiesbrink een koninklijke onderscheiding - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - uit handen van de burgemeester van de gemeente Epe, wegens zijn inzet voor onder andere het museum.

Regelmatig is hij paraat om bezoekers te ontvangen en rond te leiden in het museum. Hij doet onderzoek voor het museum en staat ons bij met raad en daad.

Een gedeelte van museum is ingeruimd voor het oorlogsverleden van Oene. Jan Kiesbrink heeft dit samen met Teunis Nooteboom uit Oene ingericht. Alle voorwerpen betreffende de oorlog zijn beschreven en gefotografeerd. Omdat hij samen met Teunis Nooteboom twee boeken over de oorlogstijd van Oene heeft geschreven heeft Jan veel kennis van deze voorwerpen en geeft dit door aan onze bezoekers.

Wat het Cultuur Historisch Museum Oene betreft heeft de heer Jan Kiesbrink uit Oene dit 'lintje' zeker verdiend!

Op zaterdag 29 april a.s. zal er een lezing in het museum worden verzorgd door dhr. Cor van Baarle uit Elburg over de vroeg-middeleeuwse bewoners van de Veluwe en over de bewoning in Oene.
De lezing begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

Met hulp van vrijwilligers is het museum opnieuw ingericht. Zaterdag 4 maart 2017 opent het museum weer zijn deuren met een expositie over bodemvondsten. De verzameling van o.a. Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin is dan te bewonderen.

Ook de bekende thema’s als Zuivelfabriek ‘De Hoop’ en Oene in WO II zijn aanwezig, evenals veel nieuwe voorwerpen en documenten.

U bent van harte welkom a.s. zaterdag van 10:00 – 16:00 uur. 

De openingstijden van het museum zijn van 4 maart t/m november:

 • woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur
 • zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Op zaterdag 11 februari a.s. van 14 - 17 uur vindt er een expositie plaats in het Kulturhus door thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Dit in verband met haar 10-jarig jubileum. Er zullen diverse voorwerpen met betrekking tot verpleging en verzorging getoond worden. Ook het museum heeft een aantal objecten hiervoor ter beschikking gesteld.

Neem gerust een kijkje!

Hartelijk welkom in het Kulturhus!

Dankzij de toegezegde bijdrage van 'Epe voor Epe' kan de verlichting in het museum worden verbeterd. 

Er worden door Henk Kooiman van Elektrotechnisch Installatiebedrijf HJ Kooiman rails aangebracht, waarin spotjes kunnen worden geklikt. De rails worden door hem geleverd tegen inkoopprijs, terwijl hij zijn arbeidsuren belangeloos ter beschikking stelt. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

Het museum zal aanwezig zijn op de kerstmarkt vrijdag 16 december te Oene. Ook dit jaar zal er Snert worden verkocht. Door aankoop hiervan steunt u het museum.

Uiteraard kunt u zich tijdens de Kerstmarkt ook aanmelden als donateur van het museum!

Op donderdag 20 oktober 2016 is het museum in verband met het jaarlijkse Koefeest gesloten.

Het museum zal ook met een stand op het Koefeest aanwezig zijn. We staan ter hoogte van de oprit van Houtweg 5. Er is koffie en thee verkrijgbaar, met ouderwetse lekkere koeken. Voor de kinderen is er een leuke bouwplaat beschikbaar (zolang de voorraad strekt).

Op 20 september 2016 werd tijdens een feestelijk samenzijn het eindbedrag van de opbrengst van 'Epe voor Epe' bekendgemaakt. Aan het museum als één van de doelen van deze actie kon een cheque van € 1.750,-- worden uitgereikt. Deze werd dankbaar door het bestuur in ontvangst genomen! Hiermee kunnen een aantal wensen van het museum worden vervuld.

Dikkie Huiskamp en Gerhard Wijnbergen nemen de cheque in ontvangst uit handen van mevr. A. Hink

Het Cultuur Historisch Museum Oene neemt op zaterdag 10 september 2016 deel aan de landelijke Open Monumentendag, met als thema Iconen en symbolen.

 • Het museum heeft een expositie ingericht van iconen en symbolen: van 6 augustus t/m 22 oktober 2016 (gratis te bezichtigen)
 • Voor zaterdag 10 september is een (korte) fietsroute samengesteld langs monumenten, iconen en symbolen in en rond Oene. Start- en eindpunt bij het museum waar de fietsroute te koop is voor maar € 1,--.
Het bierflesje in de muur van de gymzaal is teruggevonden. Het werd bijna 56 jaar geleden op ingemetseld door Mans Elskamp.

De oude gymzaal in Oene werd gesloopt en Elskamp was al benieuwd of het flesje Hengelo’s Bier weer te voorschijn zou komen. Woensdag 2 juli 2014 was het zover. Er bleek ook nog een extra verrassing te zijn: in het flesje zat een handgeschreven briefje gedateerd 30 oktober 1960.

Het is een ode aan de vrijwilligers die zich destijds bezighielden met de opbouw van de gymzaal. Het briefje bevat de volgende tekst: ‘Dit briefje werd in deze fles gestopt omdat ik, B.J.D. Dekker, een van de meeste werkzaamheden heb verricht aan de opbouw van de oude school tot gymnastieklokaal. Wij hopen dat dit lokaal een voorbeeld mag zijn tot de samenleving in de plaats Oene. Groetende B.J.D. Dekker, Eperweg 43, Oene’.

Hierna besluit Bennie Dekker met het noemen van de namen van zichzelf, Fré Braakman, Gait Bijsterbosch, Jan Dekker en Joh. G. Aalberts als belangrijkste grondleggers van de bouw van de gymzaal.

Mans Elskamp heeft het flesje en de brief geschonken aan het Cultuur Historisch Museum Oene en deze voorwerpen in een door hem zelfgemaakt kastje aangeboden op de 1e dag van Op pad in Oene 2016.

Het Cultuur Historisch Museum Oene neemt op zaterdag 10 september 2016 deel aan de landelijke Open Monumentendag, met als thema iconen en symbolen. Wij zijn op zoek naar iconen en symbolen voor een tentoonstelling in ons museum van 6 augustus t/m 16 september 2016. Klik op deze link voor meer informatie.

Voor deze dag is er ook een fietsroute van 8 km in en rond Oene uitgezet door Anneke Buitenkamp en Dikkie Huiskamp langs monumenten, iconen en symbolen in en rond Oene. De route is voor € 1,– te verkrijgen in het museum en de opbrengst gaat volledig in de kas van het museum.
De Hervormde Kerk is die dag open en de fam. Dijkgraaf van de Donselaarsweg 6A heeft eveneens medewerking toegezegd om hun monumentale hooiberg te mogen bewonderen (beide open tussen 10-16 uur). Ook later is deze route gewoon te fietsen, maar dan kunt u niet de kerk en de hooiberg bezoeken.

Het Cultuur Historisch Museum is een van de deelnemers van ‘Op pad in Oene’. Zie bij menu Agenda of download hier de folder.

Op 22 juni a.s. zal het 72 jaar geleden zijn, dat een Brits oorlogsvliegtuig neerstortte in het Oener Broek. Een monument aan het eind van de Bartjesstraat herinnert thans aan deze gebeurtenis. Graag willen wij u uitnodigen om een presentatie in ons museum over deze vliegtuigcrash bij te wonen op woensdag 22 juni a.s. om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur met koffie of thee).

Wij hebben Teunis Nooteboom bereid gevonden om ons mee te nemen in wat er die dag en de dagen daarna heeft plaatsgevonden aan de hand van een door Jan Kiesbrink gemaakte powerpointpresentatie. Zoals u bekend zal zijn, hebben beiden deze geschiedenis te boek gesteld in: ‘Angst en spanning rond Oene – de vliegtuigcrash op 22 juni 1944 en wat erna gebeurde’.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Opening door Dikkie Huiskamp
 • Het algemene verhaal over de crash en wat daarna heeft plaatsgevonden

Pauze

 • Hierna zal verder worden ingegaan op het levensverhaal van Bob Ingram, een van de bemanningsleden van de bommenwerper
 • Toelichting op de materialen over de crash en van Bob Ingram, die zich in het museum bevinden
 • Rondvraag en sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 22 juni. Iedereen is hartelijk welkom.

De Merklappententoonstelling is op 14 mei geopend door Greet Hoek-Palm en haar zussen.

De merklappen en borduurwerken zijn tot 5 augustus 2016 te bezichtigen.

U wordt allen van harte uitgenodigd om te komen kijken tijdens de openingstijden van het Museum. Klik hier voor de adresgegevens en de openingstijden.

Op zaterdag 18 juni 2016 wordt er een fietstocht gehouden, waarvan de opbrengst voor 5 goede doelen uit de gemeente Epe is bestemd. Eén van die goede doelen is het Cultuur Historisch Museum Oene. Wij zijn daar als bestuur zeer verheugd over. 

Wij fietsen voor een beamer, scherm en een laptap om oude foto’s en films te kunnen laten zien. Ook gaan we deze gebruiken om lezingen/ presentaties te kunnen geven aan groepen, scholen en bezoekers van het museum. 
De kaartjes voor deze fietsmiddag kosten € 10.-- en dit bedrag komt volledig in de kas van het Cultuur Historisch Museum Oene. Op de achterkant van het kaartje dien je aan te geven voor welk goed doel je gaat fietsen.

Voor die € 10,-- ontvang je bij aankomst een kop koffie/thee met iets lekkers er bij, versnaperingen voor onderweg en tot slot een feestelijke maaltijd bij Hagedoorns Plaatse. 
Start en finish is bij Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, Epe (in Zuuk). 
Vanaf 13.00 is er inloop en om 14.00 gaat de fietstocht van ongeveer 25 km beginnen.

Mocht u mee willen fietsen dan kunt u een kaartje kopen bij:

 • Cultuur Historisch Museum Oene en Atelier De Witte Pimpernel, Houtweg 40 te Oene, 0578-641070
 • Gerhard Wijnbergen, Houtweg 5 te Oene,  0578-641272
 • Dikkie Huiskamp, Kanaalstraat 16 te Oene, 0578-641851

Namens het bestuur van Cultuur Historisch Museum Oene,

Dikkie Huiskamp

Via nieuwsbrieven willen wij de donateurs periodiek op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het museum. De eerste Nieuwsbrief (download) is april 2016 naar de donateurs verzonden.

Op de website onder het tabblad ANBI zijn het verslag van uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording over 2015 geplaatst.

Sinds kort zijn er ansichtkaarten verkrijgbaar in het museum. Door het kopen van een of meer ansichtkaarten steunt u het museum.

De kaarten kosten € 1,-- / stuk.

Op 2 april 2016 was er een taxatiedag in het Cultuur Historisch Museum Oene. Verschillende mensen  kwamen naar het museum om iets te laten taxeren door taxateur de heer Bonhof uit Wapenveld. Hij vertelde zeer levendig over de aangeboden artikelen. Van een zilveren theepot tot een schilderij, het was zeer divers. De mensen kregen tips waar ze beschadigingen kon laten repareren of waar ze hun attributen konden laten veilen.

Wij kunnen terug zien op een goede taxatiedag met zeer mooie voorwerpen.

Klik hier voor meer foto's.

7 mei a.s. is Museum Oene ook met een stand aanwezig op de open dag van Aardbeientuin Bronsink, Rozenkampweg 18, Oene

Het Cultureel Historisch Museum Oene is op zoek naar merklappen of (op school gemaakte) borduurwerken. Vanaf zaterdag 14 mei zullen deze dan gedurende 6 weken tentoongesteld worden in het Oener museum.

Heeft u een merklap of borduurwerk wat u in bruikleen wilt geven voor de tentoonstelling of aan het museum wilt schenken, neem dan contact op met de voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell.

 

Merklap uit 1925 gemaakt door mevr. G. Wijnbergen-Riphagen, Oene

Het Cultureel Historisch Museum Oene houdt zaterdag 2 april een taxatiedag. Taxateur Bonhof uit Wapenveld komt van 10.00 – 16.00 uur taxeren. Altijd al willen weten waar een voorwerp van gemaakt is of wat het waard is? Kom dan naar het museum in Oene. De entree voor het museum is gratis, maar voor elke taxatie vragen wij € 1,50.
Die dag zullen er ook rondleidingen door het museum zijn.
Een ieder is van harte uitgenodigd om 2 april eens een kijkje te komen nemen in het museum.

Heeft u voorwerpen die u af wilt staan aan het museum? Dan mogen die deze dag ook gebracht worden.

Nadere informatie? Bel of mail met de voorzitter Dikkie Huiskamp.

Wie weet wie de personen op deze foto zijn?

Het museum heeft een foto aangeboden gekregen, maar het is niet duidelijk wie er op staan. De schenkster denkt dat deze personen het echtpaar Mulder van Zuivelfabriek ‘De Hoop’ zijn met hun (schoon)moeder. Maar er zijn ook mensen die daaraan twijfelen. Misschien betreft het familieleden van genoemd echtpaar.

Op 18 juni wordt een fietsdag georganiseerd door de Commissie Epe voor Epe van Innerwheel en Rotary Epe. De opbrengst van deze dag zal bestemd zijn voor goede doelen, waaronder ons museum. Hoe meer deelnamekaarten het museum verkoopt, des groter is de opbrengst voor ons. We willen de opbrengst graag besteden aan een beamer met scherm en laptop. Hiermee kunnen we diverse presentaties gaan geven. Ook kunnen we met de laptop de inventarisatie van ons bezit voltooien en bijhouden.

We zijn de Commissie zeer erkentelijk dat wij geselecteerd zijn als goed doel op deze dag!

Houd 18 juni vrij en fiets mee voor hét museum!

Nadere informatie volgt.

Regio-archeologe Nathalie Vossen bracht dinsdag 2 februari 2016 een bezoek aan het Oener Museum. Dikkie Huiskamp-van Hell begeleidde haar langs de vitrines en gaf toelichting. Ze was ervan onder de indruk dat er zoveel voorwerpen uit een klein dorp bijeen verzameld waren.
Ze bekeek een aantal voorwerpen en gaf haar visie daarop.

Onderstaande afbeeldingen zijn gemaakt door Jan Kiesbrink.

 

 

Dikkie Huiskamp-van Hell geeft uitleg over een voorwerp.

 
De regio-archeologe bekijkt een aantal voorwerpen.
 

Baksteen uit de kerkmuur: handvorm baksteen van de kerk gevonden in de tuin van het voormalige Armenhuis. De steen is wellicht in 1951 toen de kerk is vergroot en een gedeelte van de noordmuur werd uitgebroken, terechtgekomen in de moestuin tegenover de kerk.

We wensen alle bezoekers van deze website een voorspoedig 2016 toe en we hopen u te mogen ontmoeten in ons museum!

Het museum is weer geopend vanaf woensdag 6 januari 2016.

Op 30 januari 2016 heeft De Witte Pimpernel in Oene een open dag van 10.00 – 16.00 uur.
Het Cultuur Historisch Museum is deze dag ook met vrijwilligers aanwezig om u rond te leiden door het museum en uitleg te geven over de aanwezige voorwerpen en onderwerpen.
Na de opening op 17 oktober 2015 zijn er veel attributen aangeboden aan het museum en deze worden vanaf 30 januari 2016 tentoongesteld.
De collectie breidt zich steeds verder uit, waar het bestuur zeer verheugd over is. Wij blijven op zoek naar materiaal dat van historisch belang is voor Oene en haar directe omgeving. Op 30 januari kunt u ook dit materiaal brengen wat u aan het museum wilt schenken. Wij denken hierbij aan oud speelgoed, oude films over Oene, historisch materiaal waar Oene op vermeld staat, oude foto’s van Oene, enz.

Voor een tentoonstelling vanaf begin mei 2016 zijn wij op zoek naar Oenenaren die 6 weken lang hun borduurwerk of merklap tentoon willen stellen in het museum.
Hebt u vragen over het museum, of wilt u borduurwerk of een merklap tentoonstellen in het museum neem dan gerust contact op met de voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell.

Op 30 januari hield De Witte Pimpernel een open dag en ook het museum hield die dag open huis. Velen bezoekers kwamen een kijkje nemen. Ook werden diverse voorwerpen het museum aangeboden die in dank aanvaard werden. Een van de aangeboden stukken was een letterlap gemaakt door Hendrika Scholten. Zij woonde destijds in het winkelpand dat ongeveer op de plek van de voormalige Rabobank aan de Dorpsstraat stond. Zij wordt ook vermeld in het door Jan Kiesbrink en Teunis Nooteboom geschreven boek ‘Bombardement op Oene’.

Het museum is gesloten in de periode 24 december t/m 5 januari.