Windhaan op de kerktoren in Oene

Haantje op de toren van de Hervormde Kerk te Oene

(Klik op deze link voor de betekenis van de weerhaan of windhaan op een kerktoren)

Het Cultuur Historisch Museum Oene heeft op zaterdag 10 september 2016 deelgenomen aan de landelijke Open Monumentendag, met als thema iconen en symbolen. Bij iconen denken we aan religieuze figuren, hetzij geschilderd, getekend, gefotografeerd, dan wel op een andere wijze vervaardigd. Een symbool is een teken dat een bepaalde betekenis heeft, denk hierbij bijvoorbeeld aan een embleem, davidster, duif, anker, kruis, levensboom of beeld. Het zijn dus tekens, attributen, voorstellingen die een bepaalde gedachte-eenheid vormen. De iconen en symbolen kunnen dus in allerlei vormen voorkomen.

Voor deze Open Monumentendag is er een fietsroute van 8 km door Oene uitgezet door Anneke Buitenkamp en Dikkie Huiskamp langs monumenten, iconen en symbolen in en rond Oene. Deze route is nog voor € 1,-- te verkrijgen in het museum en de opbrengst gaat volledig in de kas van het museum.

Deze route is nu gewoon te fietsen, maar dan kunt u niet de kerk en de hooiberg bezoeken.