De kerk getekend door Cornelis Pronk Het klooster getekend door Cornelis Pronk

Cornelis Pronk (1691-1759) tekende in 1732 behalve de kerk te Oen (‘een dorp van 100 huizen’), ook ‘t Klooster tot Oen

Deze expositie werd geopend op 7 april 2018 door middel van een lezing over 'Kerk en zetelhof' te Oene door de heer Evert de Jonge.

7 mei volgde een lezing over wijlen ds. J.T. Doornenbal door de heer Lulof Dalhuisen.