Logo Cultuur Historisch Mueum Oene
Mevr. Betsie Draaijer-van Beek in haar kruidenierswinkel, Dorpsstraat 25, Oene

Mevr. Betsie Draaijer-van Beek in haar kruidenierswinkel, Dorpsstraat 25, Oene

'Mag het ietsje meer zijn?'

Het museum neemt elk jaar een ander onderwerp onder de loep wat betrekking heeft op Oene. Dit jaar komen kruidenierszaken aan de orde die ooit in Oene zijn geweest. In 1860 waren er al 3 bakkers in Oene actief. Rond 1930 telde dat kleine Oene zeker 11 kruidenierswinkels en 9 bakkers! De kruidenier kon vaak niet alleen van de verkoop van de kruidenierswaren bestaan en had daarnaast nog een andere inkomstenbron. Sommigen waren ook bakker, boer, petroleumboer, postkantoorhouder, vrachtrijder of textielverkoper.

Wij nemen u tijdens deze expositie mee naar de kruidenierswinkel van vroeger. In Oene was een kruidenierszaak te vinden van de familie Scholten op de hoek Het Duivenslag/Dorpsstraat te Oene. Voor 1900 begon Hendrik Gerhard Christiaan Scholten een kruideniersbedrijf in Oene. Daarnaast was hij ook boer. Na zijn overlijden in 1923 nam zijn zoon Hendrik de zaak over. Hij overleed bij het bombardement door de geallieerden op 22 maart 1945 op Oene. Zijn zuster Marie nam toen zijn taak over tot de winkel in 1954 werd opgeheven. Zij werkte met het bekende klantenboekje en bezorgde de boodschappen ook bij de klanten thuis. Daarnaast was zij handwerkjuffrouw op de openbare lagere school te Oene. Zelf maakte zij ook poppenkleding, kousen e.d. die in de winkel verkocht werden.

In 1954 heeft het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de inventaris opgekocht van het kruideniersbedrijf Scholten. Dit museum was bereid om een gedeelte van deze inventaris in bruikleen af te staan voor deze expositie. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door:

Sitemap © 2015 - 2024 Cultuur Historisch Museum Oene. Alle rechten voorbehouden.