Op zaterdag 21 maart a.s. zullen de exposities ‘Oene in oorlogstijd’ en ‘Oene klompenmakersdorp’ worden geopend door wethouder Aalbers. De opening is om 10:00 uur met een inloop vanaf 9:30 uur.

Dit jaar besteden we veel aandacht aan het bombardement op 22 maart 1945, waarbij 15 doden en vele gewonden vielen.  Verder is te zien, hoe Oene de oorlog is doorgekomen, met name wat betreft de voedselvoorziening.

Dat Oene een klompenmakersdorp was in de vorige eeuw, wordt ook uitvoerig belicht. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog telde Oene tientallen klompenmakers, die hun vak uitoefenden in schuur of kookhuis als bijverdienste in met name de rustige wintermaanden. Het benodigde hout werd verkregen van de vele populierenbomen in de omgeving.
 
Na de opening geef de heer Kees Tukker een lezing over de voedselvoorziening in de Tweede Wereldoorlog. De spreker is de auteur van het boek ‘De voedselcommissaris’. Hierin wordt o.a. beschreven hoe hoge ambtenaren al in 1937 begonnen met de organisatie van de voedselvoorziening voor het geval in Europa opnieuw een oorlog zou uitbreken.
 
De toegang tot exposities en lezing is gratis, wel staat er een giftenbus om het museum te ondersteunen.