Dit jaar besteden we veel aandacht aan het bombardement op 22 maart 1945, waarbij 15 doden en vele gewonden vielen.  Verder is te zien, hoe Oene de oorlog is doorgekomen, met name wat betreft de voedselvoorziening.

Dat Oene een klompenmakersdorp was in de vorige eeuw, wordt ook uitvoerig belicht. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog telde Oene tientallen klompenmakers, die hun vak uitoefenden in schuur of kookhuis als bijverdienste in met name de rustige wintermaanden. Het benodigde hout werd verkregen van de vele populierenbomen in de omgeving.
 
De toegang tot exposities en lezing is gratis, wel staat er een giftenbus om het museum te ondersteunen.