Dit jaar besteden we veel aandacht aan het bombardement op 22 maart 1945, waarbij 15 doden en vele gewonden vielen.  Verder is te zien, hoe Oene de oorlog is doorgekomen, met name wat betreft de voedselvoorziening.

Dat Oene een klompenmakersdorp was in de vorige eeuw, wordt ook uitvoerig belicht. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog telde Oene tientallen klompenmakers, die hun vak uitoefenden in schuur of kookhuis als bijverdienste in met name de rustige wintermaanden. Het benodigde hout werd verkregen van de vele populierenbomen in de omgeving.
 
De toegang tot exposities en lezing is gratis, wel staat er een giftenbus om het museum te ondersteunen.

 

Dat Oene een klompenmakersdorp was in de vorige eeuw, wordt ook uitvoerig belicht. Ruim voor de Tweede Wereldoorlog telde Oene tientallen klompenmakers, die hun vak uitoefenden in schuur of kookhuis als bijverdienste in met name de rustige wintermaanden.
Het benodigde hout werd verkregen van de vele populierenbomen in de omgeving.

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

De zuivelfabriek 'De Hoop' in Oene, opgericht in 1895, heeft in 1976 haar deuren gesloten.
Veel voorwerpen die gebruikt zijn bij de bereiding van zuivelproducten, zijn bewaard gebleven dankzij de fam. Koning (H. J. Koning was de laatste directeur) en deze familie heeft uiteindelijk deze historische voorwerpen geschonken aan de vereniging Oener Belang.
Na een tentoonstelling in het Kulturhus te Oene in 2015 stonden de voorwerpen op de zolder van het Kulturhus.
Het bestuur van Oener Belang heeft gemeend deze artikelen in bruikleen te geven aan het Cultuur Historisch Museum in Oene, zodat ze zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Deze attributen zullen permanent in het museum blijven staan. Het bestuur van het museum is het bestuur van Oener Belang hiervoor zeer erkentelijk.
Mocht u nog voorwerpen, documenten, foto's, films, e.d. hebben die betrekking hebben op 'De Hoop' en deze af willen staan aan het museum, dan zijn deze van harte welkom. Zo kunnen wij steeds meer een beeld geven van de wijze waarop het er aan toe ging in 'de fabriek' en met haar medewerkers.