MKZ-monument, Oene

De (Landelijke) Monumentendag op 9 september 2017 heeft als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui'. Het bestuur van het museum geeft invulling aan dit thema door aandacht te schenken aan de MKZ-crisis van 2001. Naast de lezing die gehouden wordt is er een expositie over dit onderwerp ingericht.

De expositie loopt van zaterdag 9 september t/m vrijdag 27 oktober 2017.

Bodemvondsten uit Oene e.o. gevonden door 
Wim Brendeke, Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin

Met hulp van vrijwilligers is het museum opnieuw ingericht. Zaterdag 4 maart 2017 opende het museum weer zijn deuren met een expositie over bodemvondsten. De verzameling van o.a. Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin is dan te bewonderen.

Ook de bekende thema’s als Zuivelfabriek ‘De Hoop’ en Oene in WO II zijn aanwezig, evenals veel nieuwe voorwerpen en documenten.

U bent van harte welkom!

Zuivelfabriek 'De Hoop' te Oene: bestuur en personeel

De zuivelfabriek 'De Hoop' in Oene, opgericht in 1895, heeft in 1976 haar deuren gesloten.
Veel voorwerpen die gebruikt zijn bij de bereiding van zuivelproducten, zijn bewaard gebleven dankzij de fam. Koning (H. J. Koning was de laatste directeur) en deze familie heeft uiteindelijk deze historische voorwerpen geschonken aan de vereniging Oener Belang.
Na een tentoonstelling in het Kulturhus te Oene in 2015 stonden de voorwerpen op de zolder van het Kulturhus.
Het bestuur van Oener Belang heeft gemeend deze artikelen in bruikleen te geven aan het Cultuur Historisch Museum in Oene, zodat ze zichtbaar zijn voor de gemeenschap. Deze attributen zullen permanent in het museum blijven staan. Het bestuur van het museum is het bestuur van Oener Belang hiervoor zeer erkentelijk.
Mocht u nog voorwerpen, documenten, foto's, films, e.d. hebben die betrekking hebben op 'De Hoop' en deze af willen staan aan het museum, dan zijn deze van harte welkom. Zo kunnen wij steeds meer een beeld geven van de wijze waarop het er aan toe ging in 'de fabriek' en met haar medewerkers.