Monumentale sluis met valschut aan de Vloeddijk en is in 1989 in oorspronkelijke staat gerestaureerd

De expositie 'Natte voeten, droge voeten', waterbeheer in en om Oene wordt geopend op 6 april, gevolgd door een lezing over 'Oene, een schiereiland in de Veluwse polder' door historicus Evert de Jonge.
Als er eeuwen geleden geen weteringen waren gegraven en geen dijken waren aangelegd dan zouden vele inwoners van Oene en omgeving natte voeten hebben.
Oene ligt midden in deze polder, maar ligt eigenlijk hoger dan het overige gebied in de IJsselvallei, vandaar dat Evert de Jonge, mede-auteur van het boek ‘Veluws water, tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe’, spreekt van een schiereiland in de Veluwse polder. Hij zal zijn lezing toelichten hoe het zit met de waterafvoer in de IJsselvallei, het graven van weteringen en de onderlinge strijd tussen de in de polder en de daarbuiten gelegen gebieden over de waterafvoer.
De lezing wordt verzorgd met beeldmateriaal.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te komen wonen.
Inloop is van 9.30 uur en de lezing begint om 10.00 uur.
U wordt ontvangen met koffie / thee met iets lekkers erbij.
De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid.

Expositie en lezingen over 'Natte voeten, droge voeten', waterbeheer in en om Oene.

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke ril in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

De expositie wordt geopend op 6 april, gevolgd door een lezing over 'Oene, een schiereiland in de Veluwse polder' door historicus Evert de Jonge.
Als er eeuwen geleden geen weteringen waren gegraven en geen dijken waren aangelegd dan zouden vele inwoners van Oene en omgeving natte voeten hebben.
Oene ligt midden in deze polder, maar ligt eigenlijk hoger dan het overige gebied in de IJsselvallei, vandaar dat Evert de Jonge, mede-auteur van het boek ‘Veluws water, tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe’, spreekt van een schiereiland in de Veluwse polder. Hij zal zijn lezing toelichten hoe het zit met de waterafvoer in de IJsselvallei, het graven van weteringen en de onderlinge strijd tussen de in de polder en de daarbuiten gelegen gebieden over de waterafvoer.
De lezing wordt verzorgd met beeldmateriaal.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te komen wonen.
Inloop is van 9.30 uur en de lezing begint om 10.00 uur.
U wordt ontvangen met koffie / thee met iets lekkers erbij.
De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid.

De tweede lezing is op 16 mei over 'Natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal' door Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog.

 

De expositie is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Waterschap Vallei en Veluwe.

Beschikbaar gesteld door
H.G. ter Beek

In het Cultuur Historisch Museum Oene, start op zaterdag 7april 2018 het nieuwe seizoen. Die dag zal om10:00 uur de nieuwe expositie over 'Kerk en Klooster van Oene' worden geopend door Jan Kiesbrink uit Oene. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan deze tentoonstelling.
Inloop is vanaf 9.30 uur en u wordt ontvangen met koffie / thee met iets lekkers erbij.
Dhr. Evert de Jonge uit Emst zal na de opening een lezing verzorgen over het 'Klooster Nazareth' en de zetelhof in Oene.
Hij zal ons meenemen in de rijke geschiedenis van het klooster en ook die van het kapittel van St. Marie te Utrecht.
Daarnaast zijn er de vaste thema’s als 'Oene in de Tweede Wereldoorlog' en 'Zuivel De Hoop' te zien, waar elk jaar een ander onderdeel van wordt uitgelicht.
Ook nieuw verworven voorwerpen zijn er te bewonderen.
Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje te komen nemen in het Cultuur Historisch Museum te Oene.
U bent van harte welkom.

Toegang tot het museum is gratis.

Bent u 7 april a.s. ’s morgens niet in de gelegenheid om te komen, dan bent u die middag tot 16.00 uur ook van harte welkom. Daarna is deze expositie nog te zien tot eind oktober 2018.


Zie voor openingstijden onze website: www.museumoene.nl

 

Met hulp van vrijwilligers is het museum opnieuw ingericht. Zaterdag 4 maart 2017 opent het museum weer zijn deuren met een expositie over bodemvondsten. De verzameling van o.a. Wim en Wilbert Brendeke en Gerald de Bruin is dan te bewonderen.

Ook de bekende thema’s als Zuivelfabriek ‘De Hoop’ en Oene in WO II zijn aanwezig, evenals veel nieuwe voorwerpen en documenten.

U bent van harte welkom a.s. zaterdag van 10:00 – 16:00 uur. 

De openingstijden van het museum zijn van 4 maart t/m november:

  • woensdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur
  • zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

7 mei a.s. is Museum Oene ook met een stand aanwezig op de open dag van Aardbeientuin Bronsink, Rozenkampweg 18, Oene

Het Cultureel Historisch Museum Oene is op zoek naar merklappen of (op school gemaakte) borduurwerken. Vanaf zaterdag 14 mei zullen deze dan gedurende 6 weken tentoongesteld worden in het Oener museum.

Heeft u een merklap of borduurwerk wat u in bruikleen wilt geven voor de tentoonstelling of aan het museum wilt schenken, neem dan contact op met de voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell.

 

Merklap uit 1925 gemaakt door mevr. G. Wijnbergen-Riphagen, Oene

Het Cultureel Historisch Museum Oene houdt zaterdag 2 april een taxatiedag. Taxateur Bonhof uit Wapenveld komt van 10.00 – 16.00 uur taxeren. Altijd al willen weten waar een voorwerp van gemaakt is of wat het waard is? Kom dan naar het museum in Oene. De entree voor het museum is gratis, maar voor elke taxatie vragen wij € 1,50.
Die dag zullen er ook rondleidingen door het museum zijn.
Een ieder is van harte uitgenodigd om 2 april eens een kijkje te komen nemen in het museum.

Heeft u voorwerpen die u af wilt staan aan het museum? Dan mogen die deze dag ook gebracht worden.

Nadere informatie? Bel of mail met de voorzitter Dikkie Huiskamp.

Wie weet wie de personen op deze foto zijn?

Het museum heeft een foto aangeboden gekregen, maar het is niet duidelijk wie er op staan. De schenkster denkt dat deze personen het echtpaar Mulder van Zuivelfabriek ‘De Hoop’ zijn met hun (schoon)moeder. Maar er zijn ook mensen die daaraan twijfelen. Misschien betreft het familieleden van genoemd echtpaar.