Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe
ISBN 9789053453216

Het Cultuur Historisch Museum Oene is op zoek naar het boek 'Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe. Dit boek is geschreven door Evert de Jonge en uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Matrijs ter gelegenheid van 1000 jaar waterschapsbeheer op de Veluwe. Dit jaar gaan wij als museum een expositie houden over waterbeheer in en rondom Oene en willen dit boek graag gebruiken voor achtergrondinformatie. Wie is in het bezit van dit boek en wil dit wel afstaan aan het museum? Reacties graag naar de voorzitter van het museum.

Dikkie Huiskamp-van Hell, vrijwilligster van het jaar
(foto: Anneke Buitenkamp)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe is de Vrijwilligersprijs 2017 uitgereikt aan onze voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell. Zij is bij iedereen bekend als initiatiefneemster van het Cultuur Historisch Museum Oene. Minder bekend is dat zij al ruim dertig jaar vrijwilligerswerk verricht in allerlei functies. Bedenken, organiseren en uitvoeren ligt bij haar in één hand. Een supervrijwilligster die alleen in verlegenheid komt wanneer je haar uit de schaduw naar de schijnwerpers trekt. Haar medebestuursleden feliciteren haar met deze verkiezing van het jaar!


De vrijwilligersprijs is een initiatief van persbureau Dick van der Veen en Koppel in Opvang en Welzijn.

Het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te Oene, is van plan dit jaar van begin april tot eind oktober een expositie te houden over de Dorpskerk en het klooster Nazareth, dat ooit in Oene heeft gestaan. Het museum is daarom op zoek naar voorwerpen en informatie die betrekking hebben op de twee genoemde gebouwen. Hierbij valt te denken aan foto’s, documenten, kerkkleding, verhalen, gewoontes, stoven, bijbels, psalmboeken en andere voorwerpen of informatie aangaande de kerk en het klooster van Oene. Wie voorwerpen of informatie in bruikleen af wil staan voor deze expositie kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp-van Hell of bellen naar 06-1259 0724.

Cornelis Pronk (1691-1759) tekende in 1732 behalve de kerk te Oen (‘een dorp van 100 huizen’), ook ‘t Klooster tot Oen.

Dankzij de toegezegde bijdrage van 'Epe voor Epe' kan de verlichting in het museum worden verbeterd. 

Er worden door Henk Kooiman van Elektrotechnisch Installatiebedrijf HJ Kooiman rails aangebracht, waarin spotjes kunnen worden geklikt. De rails worden door hem geleverd tegen inkoopprijs, terwijl hij zijn arbeidsuren belangeloos ter beschikking stelt. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

We wensen alle bezoekers van deze website een voorspoedig 2016 toe en we hopen u te mogen ontmoeten in ons museum!

Het museum is weer geopend vanaf woensdag 6 januari 2016.

Op 30 januari 2016 heeft De Witte Pimpernel in Oene een open dag van 10.00 – 16.00 uur.
Het Cultuur Historisch Museum is deze dag ook met vrijwilligers aanwezig om u rond te leiden door het museum en uitleg te geven over de aanwezige voorwerpen en onderwerpen.
Na de opening op 17 oktober 2015 zijn er veel attributen aangeboden aan het museum en deze worden vanaf 30 januari 2016 tentoongesteld.
De collectie breidt zich steeds verder uit, waar het bestuur zeer verheugd over is. Wij blijven op zoek naar materiaal dat van historisch belang is voor Oene en haar directe omgeving. Op 30 januari kunt u ook dit materiaal brengen wat u aan het museum wilt schenken. Wij denken hierbij aan oud speelgoed, oude films over Oene, historisch materiaal waar Oene op vermeld staat, oude foto’s van Oene, enz.

Voor een tentoonstelling vanaf begin mei 2016 zijn wij op zoek naar Oenenaren die 6 weken lang hun borduurwerk of merklap tentoon willen stellen in het museum.
Hebt u vragen over het museum, of wilt u borduurwerk of een merklap tentoonstellen in het museum neem dan gerust contact op met de voorzitter Dikkie Huiskamp-van Hell.

Op 30 januari hield De Witte Pimpernel een open dag en ook het museum hield die dag open huis. Velen bezoekers kwamen een kijkje nemen. Ook werden diverse voorwerpen het museum aangeboden die in dank aanvaard werden. Een van de aangeboden stukken was een letterlap gemaakt door Hendrika Scholten. Zij woonde destijds in het winkelpand dat ongeveer op de plek van de voormalige Rabobank aan de Dorpsstraat stond. Zij wordt ook vermeld in het door Jan Kiesbrink en Teunis Nooteboom geschreven boek ‘Bombardement op Oene’.

Het museum is gesloten in de periode 24 december t/m 5 januari.