Op zaterdag 1 juli 2017, van 10.00 tot 12.00 uur, wordt in het Cultuur Historisch Museum Oene door de Stichting IJsselhoeven een lezing gegeven over de onderwerpen waar deze stichting zich zoal mee bezig houdt.

De Stichting IJsselhoeven is eind 2003 opgericht door een groep bewoners in de IJsselvallei, die het verdwijnen van de karakteristieke IJsselhoeven aan het hart gaat. Oorspronkelijk behoorden de gemeenten Hattem, Olst-Wijhe, Heerde, Epe, Voorst en Deventer tot het werkgebied van de stichting. Sinds eind 2012 is de Stichting IJsselhoeven ook actief in het zuidelijk deel van de IJsselvallei van Zutphen tot Westervoort.

De stichting zet zich in voor 'behoud door ontwikkeling' van de hoeven en de erven.

IJsselhoeven zijn de karakteristieke T-boerderijen en erven in de IJsselvallei. De stichting voert projecten uit die tot doel hebben om zowel boerderij als erf te behouden voor de toekomst. Ook gaat het om cultuurhistorie, agrarisch erfgoed, de verhalen en gebruiken in de IJsselvallei. Daarnaast wordt de film: Over de rivier ernaast en verder… vertoond.

U bent allen van harte welkom in het Cultuur Historisch Museum Oene, gevestigd in een bijgebouw achter de IJsselhoeve Houtweg 40 te Oene, om deze lezing bij te wonen. 
De toegang is gratis. Vanaf 9.45 uur wordt u ontvangen met koffie of thee.

Tevens kunt u de expositie bodemvondsten en vele andere interessante voorwerpen en verhalen in het museum bewonderen.

Op 22 juni a.s. zal het 72 jaar geleden zijn, dat een Brits oorlogsvliegtuig neerstortte in het Oener Broek. Een monument aan het eind van de Bartjesstraat herinnert thans aan deze gebeurtenis. Graag willen wij u uitnodigen om een presentatie in ons museum over deze vliegtuigcrash bij te wonen op woensdag 22 juni a.s. om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur met koffie of thee).

Wij hebben Teunis Nooteboom bereid gevonden om ons mee te nemen in wat er die dag en de dagen daarna heeft plaatsgevonden aan de hand van een door Jan Kiesbrink gemaakte powerpointpresentatie. Zoals u bekend zal zijn, hebben beiden deze geschiedenis te boek gesteld in: ‘Angst en spanning rond Oene – de vliegtuigcrash op 22 juni 1944 en wat erna gebeurde’.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening door Dikkie Huiskamp
  • Het algemene verhaal over de crash en wat daarna heeft plaatsgevonden

Pauze

  • Hierna zal verder worden ingegaan op het levensverhaal van Bob Ingram, een van de bemanningsleden van de bommenwerper
  • Toelichting op de materialen over de crash en van Bob Ingram, die zich in het museum bevinden
  • Rondvraag en sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 22 juni. Iedereen is hartelijk welkom.