VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN over het jaar 2019.

Onderstaand brengen wij verslag uit over het jaar 2019.

 

EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN

We kunnen weer terugblikken op een goed jaar. Er werden een expositie en een aantal activiteiten georganiseerd naast de permanente expositie over de Tweede Wereldoorlog en de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’:

  • Op 6 april werd de expositie ‘Natte voeten, droge voeten’ – waterbeheer in en om Oene geopend, waarna historicus Evert de Jonge een lezing gaf met als titel: ‘Oene, een schiereiland in de Veluwse polder’.
  • Gepensioneerd ecoloog Albert Corporaal verzorgde op 16 mei een lezing over ‘Natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal’.
  • De beide plaatselijke basisscholen hebben het museum ook bezocht, deels met ondersteuning van IVN, waarbij aandacht werd geschonken aan flora en fauna in de
  • weteringen.
  • De expositie werd ondersteund door een door Leendert Nijhof en Jos Horst als vrijwilliger gemaakte maquette, waarop alle weteringen in Oene zijn weergegeven.
  • Expositie en lezingen werden financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook heeft het Waterschap op ons verzoek de weteringen weer van naambordjes voorzien.

 

OPEN DAG AARDBEIENTUIN

Op 11 mei waren we weer present op de Open Dag van de fam. Bronsink en verkochten daar droge worsten van Meesterslager Ter Weele.

 

TEXTIELE AMBACHTEN FESTIVAL

15 juni was het Textiele Ambachten Festival. Wij exposeerden die dag merklappen.

 

VLIEGTUIGCRASH

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van ‘de Bongerd’ woonden op 21 juni een gastles bij over de vliegtuigcrash van 75 jaar geleden. Daarna gingen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van beide scholen naar het monument in het Oener Broek om daar de crash te herdenken.

22 juni was er een lezing over hetzelfde onderwerp. Gastles en lezing werden namens ‘Broken Wings’ verzorgd door Judith Regterschot.

 

EPE VOOR EPE

Ons museum was een van de goede doelen van de fietstocht op 22 juni, georganiseeerd door Inner Wheel en Rotary Epe.

 

OP PAD IN OENE

Ook dit jaar namen we deel aan de ‘Op Pad in Oene’ dagen op 30 juli en 6 augustus. Er was veel belangstelling van bezoekers, ook voor de in en rondom het museum getoonde activiteiten. Er werd een rommelmarkt gehouden in het oude kantoor bij de molen.

 

MUSKUSRATTENBESTRIJDING

Op 18 september gaf Lambertus van Diermen, afdeling muskusrattenbeheer van het Waterschap, een lezing over de muskusrattenbestrijding.

 

KOEFEEST

We waren weer aanwezig op het Oener Koefeest om het museum te promoten. Er werden die dag sleutelhangers verkocht.

 

KERSTMARKT

Op de Kerstmarkt van 13 december stonden we ook met een kraam. Er werden bakken erwtensoep van Ter Weele, sleutelhangers en glazen verkocht. De kinderen van Koppel BSO verkochten ten bate van het museum.

 

SUBSIDIES EN DONATEURS

Zonder de medewerking van donateurs (eind 2019: 78; eind 2018: 74) en subsidieverstrekkers kunnen wij als museum niet bestaan. We noemen hier graag: de Gemeente Epe, Stichting d’Olde Banke, Rabobank (Rabofonds en Rabo ClubSupport), Epe voor Epe en Prins Berhard Cultuurfonds (Oene Fonds). De bijdragen van de drie laatstgenoemden worden besteed aan: een touchscreen, camera, brandwerende kast (voor opbergen onvervangbare materialen) en een opknapbeurt van de knipmutsen.

 

COLLECTIE

Alle ontvangen voorwerpen, foto’s enz. (bijna 3.000) zijn geregistreerd in Adlib. De collectie groeit gestadig.

Om stookkosten te besparen is het museum in de wintermaanden gesloten en wordt dan een deel van de collectie elders vochtvrij opgeslagen.

Voor de presentatie van lezingen e.d. konden we weer gebruikmaken van een beamer die via een inwoner van Oene beschikbaar is.

 

HUISVESTING

Het museum was ook in 2019 gevestigd in de door Ria Koert van Atelier ‘De Witte Pimpernel’ beschikbaar gestelde expositieruimte.

 

VRIJWILLIGERS

Het museum beschikt over een 10-tal vrijwilligers. Zij zetten zich op allerlei gebieden in, zoals schenken van koffie, opzetten van exposities, werven van donateurs, repareren van attributen, beheren van kramen op evenementen en schoonmaken van het museum. Wij zijn als bestuur hen daar zeer erkentelijk voor. Meer vrijwilligers zijn welkom.

 

COMMUNICATIE

Voor het contact met de donateurs werd in 2019 eenmaal een nieuwsbrief uitgegeven en werden meerdere uitnodigingen per mail verspreid. Hiermee kunnen we de donateurs en andere belangstellenden op de hoogte houden van o.a. nieuwe exposities en lezingen.

Op de website museumoene.nl staat veel informatie over het museum.

Met de musea in Epe en Vaassen onderhouden we goede contacten, ook via het ErfgoedPlatform van de Gemeente Epe.

Er werden weer flyers gedrukt en o.a. via de VVV verspreid.

 

TOEKOMSTPLANNEN EN FINANCIËN

Voor de toekomstplannen verwijzen we naar het beleidsplan op hoofdlijnen, opgenomen op de website onder ANBI. Ook de financiële verantwoording over 2019 is daar in te zien.

 

Het bestuur.