16 mei 2019

Lezing over 'Lezing over 'Natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal' Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog.

Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, zal hoewel daarover historisch niet heel veel opgetekend werd, u meenemen door de geschiedenis van de Gelderse kant van het IJsseldal wat betreft landschap en natuur. U krijgt zicht op wat er zoal verdween, bleef en erbij lijkt te komen: daaronder zijn toevalligheden, maar er lijken ook veel ‘blijvers’ onder te zitten. U kent er vast wel wat: muskusrat, beide waterpesten, Japanse duizendknoop, grote zilverreiger enz. Heeft dat te maken met ons handelsverkeer en reislust of is het veranderende klimaat hieraan ook debet? Zijn onze rivieren afvoergeul voor extremen van hoogwaters of gaan we toch ’s zomers extreme laagwaters meemaken? Krijgen we echt de forse buien die onze straten gaan blank zetten en zit Oene wel hoog en droog genoeg?

Aanvang: 19.30 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

6 april 2019

Lezing over 'Oene, een schiereiland in de Veluwse polder', door historicus Evert de Jonge.

Historicus Evert de Jonge geeft na de opening van de expositie een lezing over het waterbeheer in en om Oene. Als er eeuwen geleden geen weteringen waren gegraven en geen dijken waren aangelegd dan zouden vele inwoners van Oene en omgeving natte voeten hebben.

Inloop is van 9.30 uur en de lezing begint om 10.00 uur.
De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid.

6 april t/m 31 oktober 2019

Expositie over 'Natte voeten, droge voeten', waterbeheer in en om Oene.

Directe aanleiding voor het thema is een stembus van de Dorpspolder Oene, die we als museum mochten ontvangen. Deze polder vervulde destijds een belangrijke ril in het lokale waterbeheer: onderhoud van sloten, wegen, weteringen, schouwplicht enz. Eind zestiger jaren werd deze dorpspolder overgenomen door het Polderdistrict Veluwe (na meerdere fusies nu Waterschap Veluwe en Veluwe).

... juni 2019

Lezing over de 'Vliegtuigcrash, 1944' door ...

Op 22 juni zal het 75 jaar geleden zijn, dat een Amerikaanse Lancaster neerstorttte in het Oenerbroek (bij de Bartjesbrug). De huidige expositie over dit onderwerp is uitgebreid, waardoor de geschiedenis van de dappere bemanningsleden weer gaat leven.
Ook zal er op een nader te bepalen datum in juni een lezing over de vliegtuigcrash worden gegeven.

Aanvang:  ...
Inloop met koffie/thee vanaf ...

Permanente expositie