Rabo ClubSupport: stem op het Cultuur Historisch Museum Oene!

Leden van de Rabobank Noord Veluwe kunnen tussen 5 en 25 oktober a.s. hun stem uitbrengen op een goed doel: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/default.html

Wij zouden het zeer op prijs stellen, dat u – als u lid van deze bank bent – uw stem(-men) uitbrengt op ons museum. De opbrengst hiervan is bestemd voor herstel van museumstukken: het opknappen van diverse houten voorwerpen, zoals kruiwagen, wiel, onkruidschoffelaaar e.d.
Wij danken u alvast voor uw medewerking!

U bent weer welkom in het Cultuur Historisch Museum Oene

Het museum zal voorlopig vanaf 4 juli a.s. alleen op de zaterdagen geopend zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk houden we ons allemaal aan de RIVM-maatregelen. Heeft u gezondheidsklachten stel het bezoek dan even uit.

Aanmelden vooraf is niet (meer) noodzakelijk.

Lees meer...

Welke plek in Oene spreekt u het meest aan? Het resultaat....

Het bestuur van het Cultuur Historisch Museum Oene is benaderd door de IJsselkaravaan om samen Oene nog beter op de kaart te gaan zetten. Wij vroegen u welke plek in Oene u het meest aanspreekt en waarom. Of wat is er veranderd in de loop van de jaren in Oene?

Er zijn een flink aantal foto's ingestuurd.

Klik hier voor het resultaat!

Ons museum werd geopend in 2015 en viert dit jaar dus zijn eerste lustrum. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend. 

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot bijna 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen.

Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.