feest bij de kerk

 

Bloemetje van de gemeente Epe

Zaterdag 21 juni ging ons museum ‘met stille trom’ weer open. Deze gebeurtenis werd opgefleurd door de bezorging van een prachtig boeket bloemen met als afzender de Gemeente Epe, wat een plekje op de tafel met het gastenboek heeft gekregen.

Wij waarderen dit gebaar zeer en hopen, dat wij toch nog een goed museumseizoen mogen hebben.

feest bij de kerk

Expositie
Oene, klompenmakersdorp

Opening museum m.i.v. 12 juni a.s.

Nu de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld zijn, mogen de musea ook weer open.
Het Cultuur Historisch Museum Oene is met ingang van zaterdag 12 juni weer te bezoeken, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Voor een bezoek kunt u vooraf een tijdslot reserveren via 06-12590724 (Dikkie Huiskamp).

Lees meer...

feest bij de kerk

Foto’s van de bevrijding van Oene

Een zeer unieke vondst van foto’s van de bevrijding van Oene.
In maart 2020 kwamen er foto’s boven water van de bevrijding van Oene. Dit is wel een zeer unieke vondst! Tijdens het opruimen van het huis van de familie Piet Berkhoff in Oene kwamen oude fotoalbums voor de dag. In één van die albums zaten foto’s van de bevrijding van Oene op 17 april 1945. Tot die tijd was er geen beeldmateriaal bekend van die gebeurtenis.

Lees meer...

MuseumOene

 

Ons museum werd geopend in 2015. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend.

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot bijna 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen.

Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.