Het museum is gesloten t/m 9 april 2021

 

 

 

Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds uit het Oene Fonds voor een Audiotour

Onlangs ontvingen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging voor een bijdrage van € 1.000,- uit het Oene Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor het ontwikkelen van een audiotour. We zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk.

 

Welke plek in Oene spreekt u het meest aan? Het resultaat....

Het bestuur van het Cultuur Historisch Museum Oene is benaderd door de IJsselkaravaan om samen Oene nog beter op de kaart te gaan zetten. Wij vroegen u welke plek in Oene u het meest aanspreekt en waarom. Of wat is er veranderd in de loop van de jaren in Oene?

Er zijn een flink aantal foto's ingestuurd.

Klik hier voor het resultaat!

 

 

Ons museum werd geopend in 2015 en viert dit jaar dus zijn eerste lustrum. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend. 

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot bijna 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen.

Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.