In verband met de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus nemen wij als bestuur van het museum ook onze verantwoordelijkheid.
De opening van de exposities en de lezingen komen derhalve te vervallen.
 
Het museum is voorlopig gesloten tot 1 juli 2020.
 
 Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel.

 

Ons museum werd geopend in 2015 en viert dit jaar dus zijn eerste lustrum. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend. 

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944, is de gehele collectie uitgegroeid tot bijna 3000 voorwerpen en documenten. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen.

Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.